Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

231942
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์
เดือนนี้
เดือนก่อน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
5
10
128
231245
310
574
231942

Your IP: 34.236.36.94
Server Time: 2021-07-25 13:42:29
Sound VSTi ( วีเอสทีไอ)
------------------------------------นวัตกรรมใหม่ของการเล่นดนตรีสด Sound Module ให้เสียงของเครื่องดนตรีมีความสมจริงมากที่สุดในขณะนี้ โดยไม่ต้องลงทุนสูง ก็สามารถมีเสียงที่ดีระดับ Hi end ได้

MIDI
ไฟล์ MIDI ไม่ได้มีการเก็บเสียงดนตรีใดๆไว้เหมือนอย่างเทปเพลงหรือซีดีเพลง ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในรูปของคำสั่งที่จะไปสั่งเครื่อง ดนตรีว่า ให้เปล่งเสียงโน้ตตัวใด(Note ON), ด้วยระดับความดังแค่ใหน(Velocity) และคำสั่งอื่นๆ ตามคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด ด้วยเหตุที่เป็นไฟล์คำสั่งนี่เองทำให้มันมีขนาดที่เล็กมากๆ แผ่นดิสก์ 3.5 นิ้วเพียงแผ่นเดียวก็สามารถเก็บไฟล์ MIDI ได้หลายสิบเพลง และจากความที่มันเป็นไฟล์คำสั่งแบบดิจิตอลนี่เอง นักคอมพิวเตอร์จึงสามารถนำข้อมูลดิจิตอลนี้มาพัฒนาด้วย จนในที่สุดทั้งคอมพิวเตอร์และเครื่องดนตรีก็สื่อสารกันได้อย่างสมบูรณ์โดย ผ่านระบบ MIDI นี่เอง

 

GM (General MIDI)
มาตรฐาน GM เป็นการตกลงร่วมกันในยุคแรกๆของผู้ผลิตเครื่องดนตรีระบบ MIDI จะมีจำนวนเสียงของเครื่องดนตรีทั้งหมด 128 ชนิด ซึ่งจะรวมเสียงเอฟเฟคต่างๆด้วย โดยจะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 16 กลุ่ม เรียกว่า PATCH และในแต่ละ PATCH ก็แบ่งย่อยออกไปอีกเครื่องดนตรีแต่ละชนิดจะถูกกหนดด้วยตัวเลข 1-128 ( ดูที่ตาราง GM Number )    นอกจากกลุ่มเครื่องดนตรีแล้วยังประกอบด้วยชุดกลองอีกด้วย ( ดูตาราง DRUM MAP )

ตาราง General MIDI patch numbers   เบอร์ของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด

sound "effects". (See "GM1 Percussion Key Map" )

ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มก็จะได้ดั้งนี้

The General MIDI Level 1 instrument sounds are grouped by families. In each family are 8 specific instruments.
PC# Family Name PC# Family Name
1-8 Piano  65-72  Reed
 9-16 Chromatic Percussion 73-80 Pipe
17-24 Organ 81-88 Synth Lead
25-32 Guitar 89-96 Synth Pad
33-40 Bass 97-104 Synth Effects
41-48 Strings 105-112 Ethnic
49-56 Ensemble 113-120 Percussive
57-64  Brass  121-128  Sound Effects

General MIDI Level 1 Instrument Patch Map

มาตรฐาน GM เป็นการตกลงร่วมกันในยุคแรกๆของผู้ผลิตเครื่องดนตรีระบบ MIDI จะมีจำนวนเสียงของเครื่องดนตรีทั้งหมด 128 ชนิด

PC# Instrument Name PC# Instrument Name
1. Acoustic Grand Piano 65. Soprano Sax
2. Bright Acoustic Piano 66. Alto Sax
3. Electric Grand Piano 67. Tenor Sax
4. Honky-tonk Piano 68. Baritone Sax
5. Electric Piano 1 69. Oboe
6. Electric Piano 2 70. English Horn
7. Harpsichord 71. Bassoon
8. Clavi 72. Clarinet
9. Celesta 73. Piccolo
10. Glockenspiel 74. Flute
11. Music Box 75. Recorder
12. Vibraphone 76. Pan Flute
13. Marimba 77. Blown Bottle
14. Xylophone 78. Shakuhachi
15. Tubular Bells 79. Whistle
16. Dulcimer 80. Ocarina
17. Drawbar Organ 81. Lead 1 (square)
18. Percussive Organ 82. Lead 2 (sawtooth)
19. Rock Organ 83. Lead 3 (calliope)
20. Church Organ 84. Lead 4 (chiff)
21. Reed Organ 85. Lead 5 (charang)
22. Accordion 86. Lead 6 (voice)
23. Harmonica 87. Lead 7 (fifths)
24. Tango Accordion 88. Lead 8 (bass + lead)
25. Acoustic Guitar (nylon) 89. Pad 1 (new age)
26. Acoustic Guitar (steel) 90. Pad 2 (warm)
27. Electric Guitar (jazz) 91. Pad 3 (polysynth)
28. Electric Guitar (clean) 92. Pad 4 (choir)
29. Electric Guitar (muted) 93. Pad 5 (bowed)
30. Overdriven Guitar 94. Pad 6 (metallic)
31. Distortion Guitar 95. Pad 7 (halo)
32. Guitar harmonics 96. Pad 8 (sweep)
33. Acoustic Bass 97. FX 1 (rain)
34. Electric Bass (finger) 98. FX 2 (soundtrack)
35. Electric Bass (pick) 99. FX 3 (crystal)
36. Fretless Bass 100. FX 4 (atmosphere)
37. Slap Bass 1 101. FX 5 (brightness)
38. Slap Bass 2 102. FX 6 (goblins)
39. Synth Bass 1 103. FX 7 (echoes)
40. Synth Bass 2 104. FX 8 (sci-fi)
41. Violin 105. Sitar
42. Viola 106. Banjo
43. Cello 107. Shamisen
44. Contrabass 108. Koto
45. Tremolo Strings 109. Kalimba
46. Pizzicato Strings 110. Bag pipe
47. Orchestral Harp 111. Fiddle
48. Timpani 112. Shanai
49. String Ensemble 1 113. Tinkle Bell
50. String Ensemble 2 114. Agogo
51. SynthStrings 1 115. Steel Drums
52. SynthStrings 2 116. Woodblock
53. Choir Aahs 117. Taiko Drum
54. Voice Oohs 118. Melodic Tom
55. Synth Voice 119. Synth Drum
56. Orchestra Hit 120. Reverse Cymbal
57. Trumpet 121. Guitar Fret Noise
58. Trombone 122. Breath Noise
59. Tuba 123. Seashore
60. Muted Trumpet 124. Bird Tweet
61. French Horn 125. Telephone Ring
62. Brass Section 126. Helicopter
63. SynthBrass 1 127. Applause
64. SynthBrass 2 128. Gunshot

DRUM General MIDI Level 1 Percussion Key Map

 

Key#

Drum Sound

Key#

Drum Sound

35

Acoustic Bass Drum

59

Ride Cymbal 2

36

Bass Drum 1

60

Hi Bongo

37

Side Stick

61

Low Bongo

38

Acoustic Snare

62

Mute Hi Conga

39

Hand Clap

63

Open Hi Conga

40

Electric Snare

64

Low Conga

41

Low Floor Tom

65

High Timbale

42

Closed Hi Hat

66

Low Timbale

43

High Floor Tom

67

High Agogo

44

Pedal Hi-Hat

68

Low Agogo

45

Low Tom

69

Cabasa

46

Open Hi-Hat

70

Maracas

47

Low-Mid Tom

71

Short Whistle

48

Hi-Mid Tom

72

Long Whistle

49

Crash Cymbal 1

73

Short Guiro

50

High Tom

74

Long Guiro

51

Ride Cymbal 1

75

Claves

52

Chinese Cymbal

76

Hi Wood Block

53

Ride Bell

77

Low Wood Block

54

Tambourine

78

Mute Cuica

55

Splash Cymbal

79

Open Cuica

56

Cowbell

80

Mute Triangle

57

Crash Cymbal 2

81

Open Triangle

58

Vibraslap

ขอมูลจากเว็บ http://www.midi.org/techspecs/gm1sound.php

กระทู้เกียวกับเพลงมิดี้
http://www.commusic4.com/studio4/forum/11/119-midi#343

 


 

 ปลั๊กอิน ในวงการคนทำเพลงในยุนี้ เรียกว่าขาดไม่ได้เลยทีเดียว เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แทนเครื่องอุปกรณ์ดนตรีจริงๆ เช่น กลอง กีต้าร์ เบส เป็นต้น เราเรียกว่า Plugin พอจะแยกได้ดังนี้


 VST  ( Virtual Studio Technology ) เป็น Plugin ประเภท เอฟเฟค (effect ) ที่ใช้งานกับส่วนที่เป็น AUDIO ทั้งหมด เช่น ECHO , REVERB , DELAY , AmpllTube3 , Guitar Rig , Slayer2 เป็นต้น

            VSTi ( Virtual Studio Technology instruments )  เป็น Plugin ประเภทเสียงของเครื่องดนตรีเป็นส่วนใหญ่จะมีคลังเสียงขนาดใหญ่เก็บอยู่ในตัวมันเอง ตามผู้ผลิตจะทำขึ้นมาว่าจะทำโปรแกรมเสียงอะไร มันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่ง MIDI เป็นตัวกำหนดการเล่นแล้วเสียงก็จะออกมาจากตัวมันเองได้เหมือนเครื่องดนตรีจริงๆเลย ตัวอย่างเช่นโปรแกรมกลอง BFD2 , BASS , GUITAR , PIANO และ SOUNDFONT ที่เรารู้จักกันดี เป็นต้น

            

 


 โปรเจคชุดนี้ใช้เสียงที่ทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในรูปแบบ SoundFont และ VSTi  ที่ทำงานในรูปแบบของ GM ได้เป็นอย่างดีเหมาะกับการเล่นสดหรือร้องคาราโอเกะ และมีคุณภาพเสียงสมจริงมากที่สุด